แจ้งหลักฐานการชำระเงิน เมื่อลูกค้าโอนเงินเสร็จแล้ว ใส่รายละเอียด 

ช่องทางชำระเงิน ,  วันที่ชำระเงิน  , จำนวนเงิน  และส่งหลักฐานแนบมาด้วย

ขอขอบคุณที่ใช้บริการ

*กรุณาเช็ครายละเอียดและความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนกดยืนยันรายการ